لاک پاک کن بدون استون و الکل ساشه 10 عددی یونی

ارسال از 3 روز کاری

زمان آماده سازی و ارسال محصول

خرید محصول لاک پاک کن بدون استون و الکل ساشه 10 عددی یونی

قیمت: ۱۰.۰۰۰ تومان

موجودی:4 در انبار

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

لاک پاک کن بدون استون و الکل ساشه 10 عددی یونی

از آﻧﺠﺎیی که ﻧﺎﺧﻦ از ﻻﯾﻪ ي ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد، ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎری‌های ﻧﺎﺧﻦ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﺎﺧﻦ‌ﻫﺎ از ﺑﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﻦ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﻮن باشند. اﺳﺘﻮن ﻧﺎﺧﻦﻫﺎ را ﺧﺸﮏ، ﺣﺴﺎس و ﺷﮑﻨﻨﺪه می‌‌کند. پاک کن بدون استون و الکل ساشه 10 عددی یونی ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻀـﺮ اﺳﺖ.

  • دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E
  • دارای گلیسیرین
  • ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آﺳﺎن و ﺑﺪون ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
  • ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی از ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﺷﺪن و ﺧﺸـﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﻃـﺮاف ﻧﺎﺧﻦ
  • ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎراﺑﻦ، اﺳﺘﻮن، اﻟﮑﻞ و اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎت
پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
۱۰.۰۰۰ تومان